Yrkesopplæring

 

Leif og Jørgen vil reise ned så snart som mulig og få tak og vegger på plass. Planen er at verkstedet skal deles i 3, snekker, mekanikk og noe som er kvinnerelatert.
Det siste har vi ikke helt på plass enda. Mulig det kan være klargjøring av produkter fra de andre verkstedene.
Vi er mottagelige for gode ideer til enkle produkter som kan videreutvikles.
Rondane-Kilimanjaro gruppen prøver nå sammen med Leif og Eli å finne mulige støtte / tilskudd til
et opplæringssenter for ungdom.
Dette vil være en av grunnstenene i ønsket om landsbyutvikling i Kibosho.
Kanskje det er noen som har ressurser til å reise ned å være med på opplæring og utvikling en periode?
Vi etterlyser interesserte.

Februar 2008 - Ble containeren fraktet til Kibosho.
Eli og Leif har betalt alle utgifter i forbindelse med containeren, noe som klart har blitt mye mer enn forutsatt. Turid reiste ned i februar for blant annet å være med på åpning og tømming. Leif kjøpte en liten lastebil i november i Dar es Salam som skulle brukes til å frakte alt på plass. Opp til Aloys og verkstedtomta er det forferdelig dårlig kjerrevei og stedvis ganske bratt.

Det var spennende å være med når dørene til containeren ble åpnet, spennende og skummelt.
Det var mange som kunne tenkt seg en del av kaka. Det ble nesten et sug. I all fall mange
nysgjerrige rundt oss.
Containeren inneholdt et stort diesel agregat, som måtte ut først. Fantastisk var det når turen kom til en John Deere traktor som ble kjørt ut. Dessuten var det traktortilhenger, masse verktøy, elektrisk verktøy, et komplett snekkerverksted, et drivhus til bruk i regntida. Stålvegger og tak til verkstedet, helt klart til å bli skrudd sammen på grunnmuren som ble laget i høst.

Høsten 2007 - Containeren ble sendt smekkfull fra Elverum i august. Vi håpet at den skulle være framme i løpet av høsten 07 mens vi var der. Så enkelt var det selvsagt ikke. Båttransporten ble
veldig forsinket. Containeren kom siste uka mens vi var der, men havnemyndighetene i Dar es Salam var ikke enkleå ha med å gjøre. Det kostet hver dag den lå i havna og det så nesten ut til at myndighetene spekulerte i det.

Våren 2007 - bestilte Leif en container og han og Eli kom raskt i gang med å fylle den. Hva som ble gitt og/eller kjøpt inn ga føringer for hva som ble mulig å få til.


2006 - begynte det med at Illona Drivdal inviterte med Turid Hoffstad, Eli Rogstad og Leif Nordli til Kibosho,
en landsby ved foten av Kilimanjaro. Målet med reisa var å knytte kontakter og vennskap og å samle stoff, kulturhistorie, matinspirasjoner som seinere skulle brukes i bokprosjektet til Illona.
Bokprosjektet er støttet av VENNSKAP NORD /SØR.

Det ble en spennende reise med mye forskjellige inspirasjoner. Når vi opplevde så mange problemer på nært hold og samtidig så muligheter, fikk vi selvsagt en masse ideer til løsninger, noe er mulig,
noe er ikke mulig, noe er typisk norsk og noe er afrikansk. Det modnet seg etter hvert.
Vi traff sanddamene som bar sand på hodet opp fra elva, en utrolig utført balansekunst opp en
bratt skråning, 40-50 kg våt sand som ble brukt til støping. De greide opptil 3 sekker på en dag,
Betaling kr. 3,50 for hver sekk.
Mange ungdommer gikk rundt i grupper og håpet på et lite oppdrag, grave stein eller bryte stubber
el. lign.
Mange menn hadde ikke arbeid og brukte sine siste shilling på lokalt produsert bananøl.
Mye virket destruktivt. Når man ikke har noe håp, ikke ser noen mulighet for dagen i morgen er
det kanskje ikke så rart at det blir mye bananøl og mange får aids.
Vi tenkte alle at her måtte det skje noe positivt og Leif og Eli grep fatt i tanken og begynte å legge planer. Ideen, ønsket var og er et senter for opplæring og småproduksjon. Som entreprenør så Leif mange muligheter til å skaffe diverse grunnleggende utstyr.