Rondane-Kilimanjaro

Rondane – Kilimanjaro

og engasjementet med Josephine Fondet startet med Ilona Drivdal.

 

Ilona er antropolog og fikk ideen til å skrive en bok som skulle ta for seg forskjeller, likheter,

kultur og historie fra to fjellbygder; en i Rondane og en i Kilimanjaro.
”Mountains never meet, but people do”, er et ordtak fra Kilimanjaro.
”Vennskap flytter fjell” sammenlikner livet i en tettbefolket landsby ved foten av Kilimanjaro

og en avsidesliggende grend i Rondane.


Ideen til boken fikk Ilona i 1997 da hun skrev hovedfagsoppgave om bønder på Kilimanjaro. Avhandlingen ble skrevet rundt Aloys Massawes liv og virke. Den driftige Aloys er skogtekniker, økobonde, birøkter, snekker, skredder, håndbokforfatter, miljøaktivist og lokalpolitiker som

mobiliserer bygda til dugnadsinnsats for en bedre fremtid.

Med fjellene som bakgrunnskulisse tar boken for seg på aktuelle temaer som utvikling og miljø, globalisering, nasjonalparker og turisme.

I Kilimanjaro området kommer det millioner av turister, mange av dem kommer for å bestige

den berømte fjelltoppen.
Mange, de fleste, passerer landsbyen på veien uten å få med seg den virkeligheten

de ferdes i.

Denne boken skal åpne øynene våre for alle barna, kaffebøndene, håndverkerne, kvinnene

og miljøaktivister som bor i området rundt Kilimanjaro. Og den skal gi et menneskelig ansikt

til fattigdom og sykdom, hiv/aids er et enormt problem i området, men den skal også vise lokalbefolkningers pågangsmot og livsglede,
Boken skal være en lettlest, lærerik og underholdende beskrivelse av to fjell, et i nord og et i sør,

og to folkeslag som møter hverandre. Gjennom fotografier, fortellinger, fakta, barnetegninger og eksotiske matoppskrifter skal det bygges broer mellom to kulturer.

Hovedpersonene i boken er familien til Aloys og hans kone Agnes, eldste datteren Gloria og

hennes yngre søsken, naboer og venner. Boken gir et innblikk i deres dagligliv på småbruket,
turer til regnskogen, hverdagen på skolen, møter med miljøgruppen og morsomme festligheter i landsbyen.
Boken tar også for seg historien om Josephine og hva som motiverte henne til å returnere til landsbyen for å hjelpe de fattige og foreldreløse barn. Vi møter barna på barnehjemmet

”Good Hope Trust” og får ta del i deres livshistorie og deres håp.

Ilona startet arbeidet med boken i 2006.
Arbeidet finansieres med midler fra Norad gjennom prosjekt ”Vennskap Nord Sør”, Stor-Elvdal Kommune og Sollia Fjellstyre.
Boken er mer enn en bok, den er en drøm som ble virkelighet, med omveier, bratte stier og

vanskelig terreng. Vi ser ingen ende, bare fortsettelser. Boken skal være et lite bidrag til

vennskap, solidaritet og fred i verden.
Boken forventes publisert i 2008.

Ilona Margarete Drivdal er ildsjel og hovedforfatter. Ilona er fra Tyskland og har bodd i Norge siden 1980.

Hun har bakgrunn som typograf. Etter 15 år med økologisk småbruk studerte hun sosialantropologi, utviklingsstudier og pedagogikk. Innsikt og internasjonalt engasjement førte henne tilbake til grasrota. Ilona har og verv i Norsk Bonde- og Småbrukerlag og inspirerer til kulturarrangementer, vennskap og

felles prosjekter.